Elektrotehnični izdelki

Tehnologija: PolyJet
Tiskalnik: Objet30 Pro
Opravlja storitve za trg: NE