Primeri uporabe

Uporabniško oblikovani slušni aparati
Komunikacijska konzola